Mässing – En Värdefull Metall

Mässing, en legering av koppar och zink, är en populär metall i många branscher tack vare sin korrosionsbeständighet, formbarhet och estetiska egenskaper. Den används i allt från rörledningar och beslag till musikinstrument och smycken.

Skrotpriser Mässing – Vad Du Kan Förvänta Dig

Priset på mässingsskrot varierar beroende på flera faktorer, bland annat:

Kvalitet: Rent, ooxiderat mässingsskrot ger ett högre pris än smutsigt eller skadat skrot.
Legering: Olika mässingslegeringar har olika värden beroende på deras specifika koppar- och zinkhalt.
Mängd: Större volymer av mässingsskrot ger ofta ett bättre pris per kilo.
Efterfrågan: Marknadsvillkoren kan påverka priset på mässingsskrot.
Aktuella Skrotpriser Mässing (Maj 2024)

Som en generell vägledning kan du förvänta dig följande skrotpriser för mässing:

Ren, obehandlad mässing: 30-50 kr/kg
Brons: ca 50+ kr/kg
Var du kan Sälja Ditt Mässingsskrot

Det finns många skrothandlare i Sverige som köper mässingsskrot. Du kan hitta en lista över skrothandlare i ditt område online eller genom att kontakta din lokala avfallsanläggning.

Tips för att Få Bästa Möjliga Pris för Ditt Mässingsskrot

Sortera ditt skrot: Separera rent mässingsskrot från andra metaller och material.
Rengör ditt skrot: Avlägsna smuts, olja och annan kontaminering från ditt skrot.
Väg ditt skrot: Att veta den exakta vikten av ditt skrot ger dig en mer exakt prisuppskattning.
Jämför priser: Få offerter från flera skrothandlare innan du säljer ditt skrot.
Fördelar med att Sälja Ditt Mässingsskrot

Att sälja ditt mässingsskrot har många fördelar:

Du får betalt för något du inte längre behöver.
Du bidrar till en mer hållbar miljö genom att återvinna en värdefull metall.
Du kan hjälpa till att minska behovet av nybrytning av råmaterial.
Sammanfattning

Skrotpriser för mässing varierar men kan generellt sett ge en god avkastning för ditt oanvända material. Genom att sortera, rengöra och väga ditt skrot och jämföra priser från olika skrothandlare kan du maximera din vinst och bidra till en mer hållbar framtid.