Skrotpriser Järn 2024: En Guide för Säljare

Järnskrot – en värdefull resurs i en cirkulär ekonomi

I en värld med ökat fokus på hållbarhet och cirkulära materialflöden, intar järnskrot en central roll. Att återvinna järnskrot sparar inte bara naturresurser och minskar koldioxidutsläpp, utan ger också möjlighet till ekonomisk vinning. Men hur ser järnskrotmarknaden ut 2024, och hur kan du maximera din vinst när du säljer ditt järnskrot?

Aktuella järnskrotpriser 2024 (juni)

Priset på järnskrot varierar beroende på en rad faktorer, bland annat typ av skrot, renhetsgrad, volym och regionala förhållanden. Generellt sett kan man dock se en relativt stabil prisbild med en tendens till måttlig ökning under 2024.

 • Genomsnittligt pris: 2-4 kr/kg
 • Tungt järnskrot (t.ex. motorblock): 3-4 kr/kg
 • Blästrat järnskrot: 2-3 kr/kg
 • Spån och flis: 1-2 kr/kg

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta endast är riktpriser. Det slutliga priset du får för ditt järnskrot kan vara både högre och lägre beroende på de specifika omständigheterna.

Faktorer som påverkar priset på järnskrot

Utöver de ovan nämnda faktorerna kan följande påverka priset på järnskrot:

 • Efterfrågan från stålverk och gjuterier: Hög efterfrågan kan driva upp priserna.
 • Utbud på järnskrot: Begränsad tillgång kan leda till högre priser.
 • Regionala variationer: Lokala skrotpriser kan variera beroende på konkurrens och tillgång.
 • Globala trender: Priserna på järnskrot kan påverkas av faktorer som till exempel geopolitiska händelser och svängningar i råvarumarknaden.

 

Tips för att få ett bra pris för ditt järnskrot

 • Samla ihop stora volymer: Skrothandlare ger ofta bättre priser per kilo för större mängder skrot.
 • Sortera ditt skrot: Att sortera skrot efter typ och renhetsgrad gör det mer värdefullt.
 • Jämför priser från olika skrothandlare: Få offerter från flera skrotfirmor innan du säljer ditt skrot.
 • Håll dig uppdaterad om marknadspriserna: Följ skrotpriser online eller kontakta en skrothandlare för att få den senaste informationen.

 

Att sälja ditt järnskrot på ett ansvarsfullt sätt

När du säljer ditt järnskrot är det viktigt att du gör det till en seriös och auktoriserad skrothandlare. Se till att skrothandlaren har alla nödvändiga tillstånd och licenser och att de följer gällande miljökrav.

Sammanfattning

Järnskrotmarknaden 2024 erbjuder goda möjligheter för de som vill tjäna pengar på sin återvinning. Genom att samla in stora volymer, sortera skrotet och jämföra priser kan du maximera din vinst. Kom ihåg att sälja ditt skrot till en seriös skrothandlare och att du bidrar till en mer hållbar framtid.

För mer information:

 

Här hittar du dagens skrotpris på Järn baserat på Sveriges ledande Skrotföretag som Stena metall, Skrotfrag, Lantz järn och metall .

 

Metalltyp Skrotpris
Järnskrot 2-5 kr/kg
Aluminium 10-20 kr/kg
Aluminiumkabel 3-4 kr/kg
Bly (rent) ca: 10 kr/kg
Blybatterier 5-10 kr/kg
Blykabel 3-9 kr/kg
Elektrolyt 60-80 kr/kg
Elektronik 0-10 kr/kg
Koppar 60-80 kr/kg
Kopparkabel 20-40 kr/kg
Mässing 40-60 kr/kg
Rostfritt 15-25 kr/kg